İşçi ve memura ‘vergi istisnası’ getiren kanun meclisten geçti

Paylaş

İşci ve memurlar yakından ilgilendiren vergi muhafiyeti kanunu yasalaştı. Yeni Gelir vergisi kanuna göre Tüm işçi ve memur çalışanlarının gelirlerinin asgari ücret kadarlık tutarına vergiden muaf tutulacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşülerek kabul edildi. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlık ettiği TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeye göre; tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

İşçi ve memura ‘vergi istisnası’ yasalaştı. 18.5 milyon işçi ve memurun gelirlerinin asgari ücret kadarlık tutarına vergiden muaf tutulacak. Bu vergi istisnasının mali yükü ise 37.6 milyar TL olacak.

Yasa teklifi ile asgari ücretten Gelir Vergisi kaldırılıyor. Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi’nden ise asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor.

Çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık brüt tutarının büyük bir kısmı Gelir Vergisi’nden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıılmış oldu.

KDV muhafiyetinin kapsamı genişletildi

-Savunma sanayiini desteklemek üzere düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; Savunma Sanayii Başkanlığı’nca veya Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen savunma sanayii projeleri KDV istisnası kapsamına alınacak.

-Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi hususunda meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün 10 kW olması şartı, 25 kW’a çıkarılıyor.

-Kağıt israfının önüne geçilmesi için Elektronik sözleşmelerde mevcut olan uygulamanın elektronik imzalı senetlere de uygulanması sağlanarak dijital dönüşüm gerçekleştirlecek.

-Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerce, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan sağlanıyor.

-Kamu üniversite hastanelerinin sağlık hizmetlerini aksaksız bir biçimde sunabilmesi amacıyla, bu hastanelerin 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin SGK ile yaptıkları götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi sağlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir